Urodziny Łodzi

W ostatni weekend lipca Łódź obchodziła urodziny. Które to już? Niezbyt okrągłe, ale okazałe – 594-te! 🙂 Prawa miejskie nadał Łodzi król Władysław II Jagiełło 15-go lipca 1423 roku. Początkowo była to niewielka osada, której mieszkańcy zajmowali się handlem. Ale nie będę Was zanudzać datami, liczbami, nazwiskami, faktami z historii naszego miasta, bo jest piękne…

Pasaż Róży

Kto trochę interesuje się historią Łodzi, zapewne wie, że Łódź eksplodowała jako miasto przemysłowe w II połowie XIX wieku. W latach 1820-23 władze rządowe Królestwa Polskiego włączyły osadę Łódź do obszaru ośrodków przemysłowych z przeznaczeniem na tkactwo i sukiennictwo. Najbardziej do wyboru tego miejsca przyczynił się Rajmund Rembieliński, który dostrzegł w rejonie Łodzi całe mnóstwo…