Wieczna Miłość

W wieluńskim parku stoi niezwykła rzeźba. Jej autorem jest Wojciech Siudmak. Rzeźba jest częścią Światowego Projektu Pokoju Wieczna Miłość , którego istotą jest

„rozwinięcie idei pokoju, harmonii i zastanowienia się nad losem człowieka, jego możliwościami i zamierzeniami w skali makrokosmicznej. Jesteśmy bowiem pierwszym pokoleniem w dziejach ludzkości, które ujrzało Ziemię z perspektywy Kosmosu i otworzyło jego przestrzeń dla własnych aspiracji. Ten widok ulotnego piękna naszej planety uświadomił nam wielką odpowiedzialność za jej los. Autorem i inicjatorem Światowego Projektu Pokojowego „Wieczna Miłość” jest wybitny polski artysta-malarz i rzeźbiarz Wojciech SIUDMAK, pochodzący z Wielunia, od 40 lat tworzący w Paryżu.
Na mapie świata Wieluń był pierwszym celem i pierwszą cywilną ofiarą rozpętanej przez niemieckie wojska II wojny światowej – największego dramatu w historii ludzkości. To tutaj rozpoczął się tragiczny okres wieloletnich cierpień, okrucieństw, terroru i Holokaustu.
Ten fakt historyczny był istotną przyczyną, dla której zrodził się projekt tego wybitnego twórcy, Honorowego Obywatela Miasta Wielunia, Wojciecha SIUDMAKA. Dziś Wieluń należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędownikow Pokoju jak Hiroszima, Nagasaki, Guernika, Rotterdam, Birmingham, Nowy York, Coventry…”